Front End frameworks

Front-end frameworks en bibliotheken.

TevredenheidT
InteresseI
BewustzijnB

Bewustzijn, interesse, en tevredenheid verhoudingsbeoordeling.

Percentage%
AantalΣ

Overzicht van de meningen over de bevraagde technologieën. Donkere delen bevatten positieve meningen en lichtere delen corresponderen met negatieve meningen.

Ik heb het eerder GEBRUIKT en ZOU het weer gebruiken
Ik heb het GEBRUIKT en zou het NIET weer gebruiken
Ik heb ervan GEHOORD en ZOU het graag willen leren
Ik heb ervan GEHOORD, maar ben NIET geïntresseerd
Ik heb er nog nooit van gehoord

Voor elke technologie, hoe het gebruik is verspreid over de respondenten die verschillend bereik in ervaring hebben aangegeven. Let op dat de ervaring in kwestie hier enkel algemene JavaScript ervaring is, niet de ervaring met een specifieke technologie.

Jaren ervaring
<1
1~2
2~5
5~10
10~20
>20
React
2.3%
11.5%
34.3%
31.3%
17.3%
3.3%
Vue.js
1.4%
10.1%
35.6%
31.6%
17.2%
4.2%
Angular
1.6%
9.8%
36.3%
32.3%
16.3%
3.6%
Preact
0.3%
4%
27.1%
40%
24.7%
3.8%
Ember
0.8%
4.5%
21.4%
40.8%
26.8%
5.6%
Svelte
0.7%
8.2%
32.2%
30.5%
22.9%
5.5%
010%20%30%40%

Voor elke technologie, hoe het gebruik is verspreid over de respondenten die een verschillende salarisschaal hebben aangegeven.

Salarisbereik (USD)
0
0~10k
10~30k
30~50k
50~100k
100~200k
>200k
React
4.1%
6.6%
15.3%
19%
31.1%
21.4%
2.6%
Vue.js
4.3%
7.3%
17.3%
21.3%
31%
17.3%
1.5%
Angular
3.2%
7.4%
19.6%
20.9%
29.6%
17.3%
1.9%
Preact
3.2%
3%
10%
17.5%
35.9%
26.5%
3.9%
Ember
1.9%
3.3%
8.3%
15.3%
33.2%
33.2%
4.8%
Svelte
5.9%
5.6%
14.2%
19%
32.3%
20%
3%
010%20%30%40%

Voor elke technologie, hoe het gebruik is verspreid over de respondenten die verschillende bedrijfsgroottes hebben aangegeven.

Aantal werknemers
1
1~5
5~10
10~20
20~50
50~100
100~1000
1000+
React
7.6%
7.2%
7.1%
9.5%
13.2%
11.6%
23.6%
20.2%
Vue.js
8.6%
8.5%
8%
10.9%
14.5%
11.5%
21.6%
16.4%
Angular
5.7%
6.5%
6%
9.4%
13.8%
11.9%
23.9%
22.9%
Preact
7%
6%
6.9%
8.8%
13%
10.2%
24.8%
23.2%
Ember
5.5%
8.5%
7.3%
10.1%
12%
13.2%
19.9%
23.5%
Svelte
10.7%
9.7%
7.4%
8.5%
12.1%
10.4%
21.3%
19.9%
010%20%30%40%

Op een schaal van één (zeer ontevreden) tot vijf (zeer tevreden), hoe tevreden zijn ontwikkelaar met de huidige algemene status van deze categorie?